WCCS projecten

Met concrete projecten werken we stapsgewijs aan het realiseren van een World Class Composites Solutions- omgeving in Noord-Nederland. De projecten binnen het WCCS-programma hangen met elkaar samen en versterken elkaar. Ze zijn onderverdeeld in twee programmalijnen:

  1. Onderzoek naar innovatieve toepassingen en technieken voor de productie van lichtgewicht materialen en de ontwikkeling hiervan.
  2. Slimme en geavanceerde productieprocessen om grotere volumes van composietverwerking te kunnen waarborgen.

Resultaten van de projecten

Met de projecten creëren we duurzame verbanden tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen en het vasthouden hoger opgeleiden in de regio. De winst voor bedrijven bestaat uit groei van marktaandeel, omzet, werkgelegenheid, uitbreiding van bestaande business-lijnen en het aanboren nieuwe markten.

Deelnemende kennisinstellingen profiteren van stage- opleidings- en afstudeerplekken en versterken hun kennisbasis.

Thema

Werkpakket 10: van product- naar procesmeting: voorspellen productkwaliteit

Deelprojectleider: Fokker

Projectpartners: Stenden PRE

Met dit werkpakket wordt een innovatieve methode ontwikkeld om procesbewaking van productie in de klein serie fabricage mogelijk te maken, om zo tot een voorspelbare productkwaliteit te komen. Daarbij wordt gestart... Lees meer

Werkpakket 8: optimale inrichting nieuwe bewerkingseenheden

Deelprojectleider: Fokker

Projectpartners: S&T, TNO

Hogesnelheidsverspanen is een nieuwe ontwikkeling die grote kansen biedt om verspaningsprocessen in het algemeen efficiënter te maken. Het ontbreken van inzicht in proceskarakteristieken leidt echter tot instabiele productieprocessen en dus grote... Lees meer

Werkpakket 7: informatiebeveiliging

Deelprojectleider: Fokker

Projectpartners: Onsight

Dit werkpakket is opgenomen in werkpakket 5. Informatiebeveiliging is een voorwaarde voor het zeker stellen van bestaande opdrachten en zelfs het verkrijgen van nieuwe projecten, zeker in de omgeving van de... Lees meer

Werkpakket 5: Fokker 4.0 – Manufacturing Execution System

Deelprojectleider: Fokker

Projectpartners: Rijksuniversiteit Groningen, Wipro

Dit werkpakket richt zich op de uitrol en implementatie van een Manufacturing Execution System (MES). Een MES is een allesomvattend en integraal informatiesysteem dat de uitvoering en beheersing van productie ondersteunt. Manufacturing... Lees meer

Werkpakket 1: ontwikkelen ultrasoon fiber placement cel

Deelprojectleider: Fokker

Projectpartners: Boikon

Het doel van dit werkpakket is om een geautomatiseerde beleggingsmethode (‘fiber placement’) te ontwikkelen, die het mogelijk maakt om vezel-versterkt thermoplast composiet in grotere aantallen te produceren. Innovatieve ultrasone verwarmingstechniek Met de machine... Lees meer

Werkpakket 2: snel lassen van grote lengtes

Deelprojectleider: Fokker

Projectpartners: Stenden PRE

Dit werkpakket heeft als doel om innovatieve lastechnieken te ontwikkelen voor thermoplastische composieten in de rompen van vliegtuigen. Automatische lastechnologie Een belangrijk element van rompen zijn rompschalen. Dit zijn dunwandige schalen met... Lees meer

Werkpakket 3: modelvorming voor versnelling kwalificatieproces

Deelprojectleider: Fokker

Projectpartners: S&T, TU Delft

Dit project onderzoekt de mogelijkheden om de proceskwalificatie voor nieuwe producten te versnellen. Ieder bedrijf moet bij marktintroductie van een nieuw product aantonen dat het productieproces op betrouwbare wijze een goed... Lees meer

Werkpakket 4: sensor en methode voor meten van magneetveldsterkte

Deelprojectleider: Fokker

Projectpartners: Hanzehogeschool Groningen, S&T, TU Delft

Het doel van dit werkpakket is het ontwikkelen van een instrumentele methode voor het meten van magneetveldsterkte. Voor het selecteren van inductie-lasapparatuur en het controleren van de werking hiervan, moet heel... Lees meer

Nieuws

Uitnodiging Expertmeeting Fokker 4.0 | Bouwen aan de fabriek van de toekomst!

Uitnodiging Expertmeeting Fokker 4.0 | Bouwen aan de fabriek van de toekomst!

22 februari 2019

Tijdens de WCCS-expertmeetings krijgt u inzicht in de behaalde resultaten binnen het programma.  Deze...

Lees meer

Nederland ‘Country on stage’ op JEC World 2019

06 december 2018

Delft, 27 november 2018 – Tijdens JEC World 2019,  de grootste composietbeurs ter wereld...

Lees meer

Uitnodiging Expertmeeting Inductielassen | Vallen en opstaan tijdens processen van innovatie

05 november 2018

Tijdens de WCCS-expertmeetings krijgt u inzicht in de behaalde resultaten binnen het programma. Heeft...

Lees meer
Meer nieuws